प्रकृती

सुपर हिरॊज घडवताना – सीझन १ – एपिसोड – 7 – प्रकृती

आयुर्वेदाप्रमाणे प्रकृती म्हणजे काय? आयुर्वेद प्रकृती ला एवढे महत्व का देतो?

त्रिदोष आणि प्रकृती या मध्ये काय फरक असतो?

लहान मुलांची प्रकृती समजून घेण्याने काय उपयोग होतो हे सर्व या पॉडकास्ट मध्ये नक्की ऐका.

Leave a Reply

Your email address will not be published.