मून टाइम

पुस्तक परिचय पुस्तक – मून टाइम लेखिका – गीता बोरा प्रकार – माहितीपर. पाळी, ऋतुस्त्राव याबद्दल शास्त्रोक्त माहिती देणारी, हि एक चित्रकथा आहे. वय वर्षे ८ ते १८ पर्यंतच्या मुलीं आणि त्यांच्या पालकांसाठी हे पुस्तक आहे. प्रकाशक – Spherule Foundation साधारणपणे, वय वर्षे ८ ते १६ पर्यंत, मुलींच्या शरीराच्या वाढी प्रमाणे, त्यांना पाळी सुरु होऊ […]

उदरस्थ

डॉक्टर रूपाली पानसें यांनी हे पुस्तक लिहिले आहे. रसिक आंतरभारती या संस्थे ने प्रकाशित केले आहे. पुस्तकाचा विषय आहारशैली आणि आरोग्य या प्रकारात मोडतो.  वैद्य रुपाली पानसे यांनी, पुणे विद्यापीठाच्या टिळक आयुर्वेद महाविद्यालयातून BAMS केले आहे. गेली बरेच वर्ष, त्या आयुर्वेद आणि पंचकर्म याद्वारे रुग्णसेवा करीत आहेत. पुणे विद्यापीठामधे एक आहारशास्त्राचा Post – Graduate कोर्स […]