97980cookie-checkपसायदान

पसायदान

विज्ञान तंत्रज्ञाच्या आधाराने मिळणारे भौतिक सुख क्रमाक्रमाने, पारलौकिक व आध्यात्मिक सुखाकडे कशी वाटचाल करते व या प्रवासात , एकमेकांस समजून , सामावून घेण्याच्या कल्पनांचे विलक्षण कर्सुत्र आहे. भौतिक -अधिभौतिक व आध्यात्मिक संघर्ष टाळून परस्पर सहकार्याचे , अवलंबित्वाचे सूत्र या पसायदानाचा मांडणीत आहे.

187 Rs

अधिक माहिती

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “पसायदान”

Your email address will not be published.