171640cookie-checkउद्योगात सारे काही शक्य असते

उद्योगात सारे काही शक्य असते

देशभरातील उद्योगांची अप्रतिम उदाहरणं. हार न मानता,परिस्थितीशी झगडून आपले प्रकल्प यशस्वी करणारी अनोळखी माणसं. प्रेरणादायक, विलक्षण अशा उद्योजकांच्या यशोगाथा. काहीही मिळवताना भरपूर कष्टाची तयारी हवी, ही शिकवण देणारं पुस्तक.

225 Rs

अधिक माहिती