पुस्तके धर्म कधीच बनवत नाहीत, परंतु धर्म पुस्तके बनवतात. आपण ते विसरू नये. कोणत्याही पुस्तकाने कधीही देवाची निर्मिती केली नाही, परंतु देवाने सर्व महान पुस्तकांना प्रेरित केले. आणि कोणत्याही पुस्तकाने कधीही आत्मा निर्माण केला नाही.